3395852 - Saidi Blouse

3395852 - Saidi Blouse

Regular price £75.00 Sale

Tinta Style - Saidi Blouse

Style - 3395852

Colour - Red/Navy

Fabrics - 100% Polyester